Prisidedame prie ateities kūrimo!

UAB ,,Berautus“ dalyvauja Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos įgyvendiname projekte

Projekto pavadinimas: Darbo praktikos įgijimas mokymosi metu

Projekto kodas: Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0010

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kartu su 11 partnerių įgyvendina projektą „Darbo praktikos įgijimas mokymosi metu”, skirtą projekto vykdytojo mokinių praktinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui pameistrystės formą projekto partnerių organizacijose. Projekto metu pameistrystę atliks Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos,  Automobilių mechaniko modulinės profesinio mokymo programos bei Automobilių kėbulo remontininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai, Projektas skatina praktinių įgūdžių mokantis darbo vietoje įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, glaudesnį švietimo ir verslo bendradarbiavimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį. Projektu prisidedama prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo darbo vietoje, didinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.

 

Projekto išlaidų suma: 111 415,19

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.